Kategorie
Bez kategorii

KANCELARIA PRAWNA CZY FIRMA ODSZKODOWAWCZA?

Wielokrotnie nasi klienci pytają jaka jest różnica pomiędzy kancelarią prawną, kancelarią odszkodowawczą czy też firmą odszkodowawczą? § KANCELARIA PRAWNA CZY FIRMA ODSZKODOWAWCZA?

Większość z nas nie dostrzega żadnej różnicy pomiędzy wskazanymi powyżej podmiotami. Należy jednak wskazać, iż w sytuacji, gdy muszą skorzystać z pomocy profesjonalisty koniecznym jest dokonanie właściwego wyboru.

Kancelaria Prawna Invicta prowadzi postępowania w przedmiocie uzyskania odszkodowań. Zwracając się do kancelarii prawnej, która jest doświadczona w prowadzeniu spraw odszkodowawczych klienci mają gwarancję, że ich sprawa trafi w ręce adwokatów/radców prawnych wyspecjalizowanych właśnie w tej dziedzinie. Kancelaria dokonuje wnikliwej analizy problemu, doradza najbardziej optymalne rozwiązanie, a sprawą zajmie się profesjonalista.

CZYM JEST ZAWÓD ADWOKATA?

Każdy adwokat musi ukończyć wyższe studia prawnicze, a następnie odbyć dedykowaną aplikację adwokacką,  w ramach,  której zyska cenną praktykę. Następnie musi zdać stosowny egzamin adwokacki. Adwokat w ramach prowadzonej sporządza pisma procesowe, akty prawne, a co najważniejsze, występuje przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

CO WYRÓŻNIA ADWOKATA?

Jednym z zasadniczych obowiązków adwokata jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Każda osoba korzystająca z usług i pomocy prawnej adwokata zapewnioną ma gwarancję poufności. Każdy adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czynności wykonywane podczas udzielania pomocy prawnej. Zawód adwokata uregulowany jest przez ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Każdy adwokat zobowiązany jest również postępować zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokata, co daje dodatkową gwarancję rzetelności świadczonych usług prawnych.

Kancelaria prawna to najlepszy wybór w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Odpowiednie kwalifikacje prawników i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw umożliwiają nie tylko zaoferowanie szerokiego zakresu pomocy, ale także pozwalają na dochodzenie praw poszkodowanego przed sądem. Prawnicy kancelarii pomagają swoim klientom na każdym etapie procesu uzyskiwania należnego odszkodowania – od przygotowania pozwu, aż po reprezentację w trakcie rozpraw.

KANCELARIA PRAWNA, A FIRMA ODSZKODOWAWCZA – RÓŻNICE 

Najważniejszą różnicą pomiędzy kancelarią prawną, a firmą odszkodowawczą jest wykształcenie pracowników, a także możliwość występowania przez adwokatów/radców prawnych przed sądem, czego nie posiada firma odszkodowawcza.

Często podczas reprezentacji klienta w procesie sądowym firma odszkodowawcza korzysta z pomocy zewnętrznej kancelarii adwokackiej, a klient ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty udzielonego pełnomocnictwa. Firma odszkodowawcza nie może bowiem występować przed sądem, gdyż nie posiada odpowiednich uprawnień. Zatem zdecydowanie lepiej od razu zlecić sprawę kancelarii adwokackiej, gdyż kompetencje adwokatów potwierdzone są uzyskanym tytułem zawodowym.

Różnicą pomiędzy kancelarią adwokacką, a firmą odszkodowawczą jest również cena świadczonych usług. Uzyskanie odszkodowania z firmą odszkodowawczą może być droższe, niż początkowe obietnice, czy ustalenia. Owszem, opłata po zakończonej sprawie w wysokości określonego procentu, jaką oferują firmy odszkodowawcze, może wydawać się atrakcyjna, jednakże należy pamiętać, w ostatecznym rozrachunku wszelkie koszty mogą wynosić około 1/3 uzyskanej kwoty odszkodowania. Z kancelarią prawnej koszty te są często niższe.

ODSZKODOWANIE Z KANCELARIĄ

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie, wybór kancelarii prawnej jest zatem właściwy. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy, w tym podczas sprawy sądowej pomoże uzyskać należną kwotę odszkodowania, a koszt prowadzenia sprawy niejednokrotnie okazuje się dużo niższy niż w przypadku firm odszkodowawczych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl