​​​Zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi

Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem powstania szkód pochodzenia górniczego. W celu minimalizacji skutków eksploatacji…

Kontynuuj Czytanie →

Nieodpłatne zbycie zakładu górniczego a odpowiedzialność za szkody górnicze spowodowane jego ruchem.

Szkody Górnicze: Nieodpłatne zbycie zakładu górniczego a odpowiedzialność za szkody górnicze spowodowane jego ruchem. Za szkody górnicze spowodowane ruchem zakładu…

Kontynuuj Czytanie →